TRSNIČARSKA ZADRUGA VRHPOLJE
Vrhpolje 38a
5271 VIPAVA
Tel: +386 (0)5 36-85-103
GSM: +386 (0)41 648-958
Fax: +386 (0)5 36-85-104


Copyright (c) Slovino.comDA JE TO RES...
...priča dejstvo, da je bilo gojenje vinske trte pomembna dejavnost v Vipavski dolini že v času Rimljanov. Njen razcvet je v drugi polovici devetnajstega stoletja zavrl zelo močan napad trtne uši in tako zamajal temelje dotedanje vinogradniške dejavnosti. Rešitev iz nastale krize ter močno spodbudo za nadaljnje delo je prineslo cepljenje evropske žlahtne trte na ameriško trto, ki je odporna proti trsni uši.

KORENINE...
...trsničarstva v Vipavski dolini segajo vse tja do let 1905-1906, ko so Vrhpoljci prvi začeli cepiti vinsko trto. Ustanovili so cepljarsko društvo, ki je delovalo vse do druge svetovne vojne. V tem obdobju so cepili podlage, kot so rupestris, du Lot, riparia potalis in aramon.

Po vojni je vlogo cepljarskega društva prevzela Kmetijska zadruga Vrhpolje, ustanovljena leta 1949. Prav ta je po francoskem vzoru v letih 1956-1958 zgradila sedanji objekt Trsnice, ki je bil takrat najsodobnejši na območju Slovenije.

V ŽELJI...
...da bi se lahko še bolj posvetili vzgoji kakovostnih trsnih cepljenk, je bila leta 1994 ustanovljena specializirana trsničarska zadruga pod imenom Trsnica Vrhpolje.